YANHEE CALLYN PLUS – ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

YANHEE CALLYN Plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักจากเมล็ดมะม่วงแอฟริกันและ L-Carnitine Fumarate อีกทั้งยังมีไซเลียมฮักส์และสารสกัดส้มแขก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ โดยมีจำนวน 10 เม็ดต่อกล่อง และวิธีทานคือ 1 เม็ดต่อวันสำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

จุดเด่น YANHEE CALLYN PLUS

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่นิยมเพราะมีส่วนผสมจากแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งส่วนผสมเหล่านี้เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพทั่วไป เช่น การสนับสนุนการเผาผลาญและการดูแลน้ำหนัก

เหมาะสำหรับใคร

เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของตน อย่างไรก็ตาม มีข้อห้ามในการทานสำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี, สตรีที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร, ผู้ที่มีประวัติแพ้สารสกัดในผลิตภัณฑ์, หรือผู้ที่มีโรคไตวายเรื้อรัง โรคลมชัก หรือโรคไทรอยด์

ความคุ้มค่าด้านราคา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มาในรูปแบบของเม็ดที่มีความเข้มข้นสูง จึงทำให้ผู้ใช้สามารถได้รับสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ต้องทานในปริมาณมาก ซึ่งอาจถือเป็นความคุ้มค่าทางการเงินสำหรับผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูง

หมายเหตุ ข้อเสีย

สำคัญที่จะต้องอ่านคำเตือนและข้อควรระวังบนฉลากก่อนการบริโภค และควรบริโภคอาหารครบ 5 หมู่เป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด